Ustroj društva

PREDSJEDNIK:
Prof.dr.sc. Božidar Župančić

DOPREDSJEDNICI:
Doc.dr.Tomislav Luetić dr.med.
Dražen Budimir, dr.med.
Zlatko Tomašić dr.med.

GlAVNI TAJNIK:
Dr.sc. Stjepan Višnjić dr.med.

GlAVNI TAJNICI ASISTENTI:
Doc.dr. Anko Antabak dr.med.
Dr.sc. Robert Karlo, dr.med.

RIZNIČAR:
Renato Ivelj, dr.med.