Kongresi

Dječja kirurgija kongres

5. hrvatski kongres dječje kirurgije sa međunarodnim sudjelovanjem, Cavtat, 2007.

Kongres dječje kirurgije

Popis sudionika kongresa u Cavtatu

Program kongresa u Cavtatu

Svjetski kongres dječje kirurgije, Zagreb, 2004.

Svjetski kongres dječje kirurgije

World Congress - Experts

World Congress - Participating countries

World Congress - Committees

World Congress - Scientific program

3. kongres dječje kirurgije sa međunarodnim sudjelovanjem, Rovinj, 2002.

Kongres dječje kirurgije

2. kongres dječje kirurgije sa međunarodnim sudjelovanjem, Dubrovnik, 1998.

Kongres dječje kirurgije

1. kongres dječje kirurgije sa međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni, 1995.

Kongres dječje kirurgije