HRVATSKO DRUŠTVO ZA DJEČJU KIRURGIJU
Croatian Society of Pediatric Surgeons

Adresa društva:
Hrvatsko društvo za dječju kirurgiju HLZ, kratica HDDK - HLZ
Šubićeva 9
10000 Zagreb

Adresa tajništva:
Tajništvo Hrvatskog društva za dječju kirurgiju HLZ
Klinika za dječju kirurgiju Klinike za dječje bolesti
Klaićeva 16
10000 Zagreb

Phone+385/ 1 / 46 00170
FAX: +385/ 1 / 46 00169

Kontakt

Dječja kirurgija kongres

Održan stručni sastanak HDDK-a u Splitu

Održan stručni sastanak Upravnog odbora HDDK-a u Splitu, 19. studenog 2010.g

Zapisnik i teme sastanka pročitajte na linku Dosadašnji sastanci

Održan stručni sastanak HDDK u Božavi

Održan stručni sastanak HDDK u Božavi, 2. listopada 2010.g.

Poziv i teme sastanka pročitajte na linku Dosadašnji sastanci